Wandisco

WANdisco je ponudnik neprekinjenih programskih rešitev, pripravljenih za podjetja, ki globalno porazdeljenim organizacijam omogočajo soočanje z današnjimi izzivi podatkov glede varnega shranjevanja, razširljivosti in razpoložljivosti. Izdelke WANdisco se razlikujejo po patentirani tehnologiji aktivno-aktivnega replikacije podatkov podjetja, ki izpolnjuje ključne zahteve visoke razpoložljivosti, vključno z Apache Hadoop in upravljanjem življenjskega cikla aplikacij. Iskali so izkušeno ekipo, ki je seznanjena z odprtokodnim razvojem in močno prisotnostjo v Apache Software Foundation, da bi pomagala pri nekaterih projektih, na katerih temeljijo izdelki WANdico.

WANdisco je ponudnik neprekinjenih programskih rešitev, pripravljenih za podjetja, ki globalno porazdeljenim organizacijam omogočajo soočanje z današnjimi izzivi podatkov glede varnega shranjevanja, razširljivosti in razpoložljivosti. Izdelke WANdisco se razlikujejo po patentirani tehnologiji aktivno-aktivnega replikacije podatkov podjetja, ki izpolnjuje ključne zahteve visoke razpoložljivosti, vključno z Apache Hadoop in upravljanjem življenjskega cikla aplikacij.

Iskali so izkušeno ekipo, ki je seznanjena z odprtokodnim razvojem in močno prisotnostjo v Apache Software Foundation, da bi pomagala pri nekaterih projektih, na katerih temeljijo izdelki WANdico.